Piłkarstwo polskie w zaborach 1886-1918. Fotografie - Dokumenty - Pamiątki

72,29 zł

O dawnym futbolu, piłkarzach i drużynach, słyszeliśmy. Ba, znamy nawet ich nazwy, dociekamy, kiedy powstały.