UWAGA!
W przypadku przesyłki zagranicznej dokładny koszt wysyłki podawany jest w momencie składania zamówienia. Zależy on od kraju przeznaczenia oraz wagi zamawianych towarów. Prosimy więc o kontakt mailowy: sklep@ro
cznikpilkarski.pl zanim skorzystasz z płatności PayPal.

ATTENTION!
In case of delivery from abroad the whole cost is shown in a moment of placing an order. It depends on the destination of the country and the weigh of ordered goods. Please contact us vie e-mail: sklep@rocznikpilkarski.pl before you make a payment by PayPal.


BEACHTUNG!
Bei Lieferung aus dem Ausland werden die Gesamtkosten im Moment der Bestellung angezeigt. Es hängt vom Bestimmungsort des Landes und dem Gewicht der bestellten Waren ab. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail: sklep@rocznikpilkarski.pl bevor Sie eine Zahlung per PayPal leisten.