Regulamin sklepu internetowego "OLGEN"

1) Sklep internetowy sklep.rocznikpilkarski.pl prowadzi OLGEN Elżbieta Pogłodzińska-Śledziona, z siedzibą w Mielcu,przy ul. Grunwaldzkiej 16a/7. Posiada wpis do CEIGD.
2) Domniemuje się, że Użytkownik, składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3) Zamówienia można składać codziennie, 24 godziny na dobę.
4) Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i zatwierdzenie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu.
5) Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
6) OLGEN w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
7) Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
8) W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
9) Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sklep.rocznikpilkarski.pl wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
10) OLGEN zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
11) OLGEN zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
12) Wszystkie informacje o czasie realizacji zamówienia podane są w kartach poszczególnych produktów. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy.
13) OLGEN pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta. Wszystkie informacje dotyczące wysokości kosztów przesyłki podane są w trakcie procesu zamawiania i zależą od formy przesyłki oraz firmy dostawczej.
14) Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 13 wliczony jest w kwotę pobrania.
15) OLGEN każdą transakcję potwierdza wystawionym rachunkiem.
16) Płatności za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą lub przelewem na konto firmy.
17) W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
18) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z OLGEN za pomocą poczty elektronicznej (sklep@rocznikpilkarski.pl).
19) Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres OLGEN, ul. Spółdzielcza 4/84, 39-300 Mielec z dopiskiem "zwrot".
20) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
21) Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności.